torsdag 9. mai 2013

Hva er det med mennesker som gjør oss i stand til å gjøre grusomheter som overgår all fantasi?


I de siste dagene har jeg tenk, hva er det med menn som gjør dem i stand til å holde tre jenter/kvinner i fangenskap, og utsette dem for en hverdag med tortur. Denne saken har gjort meg kvalm, og jeg forstår ikke at mennesker kan utføre slike handlinger. Jeg tenkte at slike grusomheter ville aldri en kvinne eller en nordmann vært i stand til. Selvgodhet varer sjelden lenge.

Hva med Belle Gunness? Denne kvinnen som var født i Selbu, og ble verdenskjent for å ha drept 2 ektemenn + flere barn + diverse friere. Hun livnærte seg av pengene fra frieriene, de forsikringssummene hun fikk da hennes kjære ektemenn døde + forsikringen hun fikk etter en brann i Chicago.  Dette er vel en del av den norsk /amerikanske historien som vi skammer oss over, og ikke minst hun var kvinne. Kanskje det ikke er så stor forskjell på menn og kvinner? I historien kan vi lese om grusomheter som har skjedd nettopp av mennesker. 

Jeg mener at vi mennesker er født gode, og vil alltid gjøre gode gjerninger. Dette humanistiske menneskesynet er viktig for meg i hverdagen. Uansett hva som skjer i mine relasjoner til andre mennesker vil jeg aldri se de som onde. Men noen ganger begynner jeg å tvile om det er rett, og det er når jeg leser om grusomheter som mennesker har gjort. Spesielt når vi for det hjem hver dag, via nyhetene. 

Nyheten om grusomheten til denne Selbujenta eksploderte i verdenspressen, da saken ble kjent. Tenk hvis vi hadde hatt tv under rettsaken mot Belle i 1908, hun var jo kjent  for sine gode pølser av svinekjøtt, og mulig litt av hennes friere. Men om det var frierkjøtt i pølsene hennes vil jo være en av de gåtene vi aldri for svarene på.  Det er naturlig at det er blitt skrevet både bøker, teater  og lignede. Første gangen jeg hørte om henne hørte jeg et radioteaterstykke om henne, dette hørespillet gjorde dypt inntrykk på meg. 

Jeg har store problemer med å forstå at mennesker kan være så grusomme mot hverandre, og jeg lurer på hva som gjør at mennesker kan være i stand til å gjøre handlinger som jeg aldri vil kunne forstå. Så i derfor må jeg bare stille spørsmålet: Hva er det med oss mennesker som gjør oss i stand til å utføre grusomheter som overgår all fantasi?