søndag 27. desember 2015

Mine spådommer for 20162016 vil være et år som vi i Norge vil huske som et år der arbeidsledighetene vil bli høy, spesielt vil arbeidsledigheten vil spesielt ramme de mannsdominerte fagarbeider yrkene.  

Det vil gå inflasjon i de kreative hobbyene, men det meste er bare reproduksjon. Alle vil være med på denne kreative bølgen, med fargelegging, strikking, legobygging, interiør/møbeltapetsering, smykkelaging, kakebaking og sying. Det vil bli trendy å dyrke egen mat, og da snakker jeg ikke bare om å ha en basilikumplante i vinduet. Vi vil selvsagt legge alle våre kreative ideer ut på sosialemedier.  

Internasjonalt vil vi også begynne å tenke grønnere og ha mer fokus på grønne verdier, og det vil bli trendy å tenke grønt, men også feministisk. Kveldsåpne barnehager vil bli en selvfølge i løpet at året.  
Det vil også dukke opp en ny bølge av økologisk selvberging, og det vil bli opprettet eller vil det planlegges flere økolandsbyer over hele landet. Det vil bli populært å bosette i disse økolandsbyene, som vil selvsagt ligge nærme de største byene. De mest trendy av oss vil kle oss i økologiske klær, og en vil kunne se et «klasseskille» mellom de som går i økologiske klær og som er opptatt av miljø og de som ikke bryr seg.  

Internasjonalt vil det blir noen terrorhandlinger, men disse vil først og fremst skje i de største byene, men vi vil oppleve en økt terrorfrykt som vil true demokratiet. Europa vil stenge grensene, og det vil bli vanskeligere å komme seg til Europa. Samtidig vil flere europeer være med på å smugle flykninger til Europa, og dette gjøres av idealisme og ikke av profitt tenkning. Men det vil også bli en økt nasjonalisme i Europa, og vi kommer til å godta en del av deres argumentasjon, derfor blir det viktig å øke kunnskapen om kommunikasjon, slik at vi ikke godtar argumentasjon som er ond og vil ødelegge andre mennesker. 

 For min del vi 2016 bli et godt år, med mye jobbing og mye kos med familien. Hverdagen min vil selvsagt forandre seg litt i løpet av året, og jeg vil få følelsen av å være i bevegelse og utvikling. I sommer vil nok vi slå rekorden med turer til Mikkelsparken. Vi kommer høg sannsynligvis reise en eller to turer til utlandet, og en tur til Lier.  Vesle jenta min skal begynne på skolen, og jeg tror hun vil trives på skolen. 

Tradisjonelt vil jeg spå litt om kongefamilien tilslutt. Vi vil oppleve minst en skilsmisse i den europeiskkonkefamilien i 2016, men vår konge og dronning vil ikke skille seg. Det vil selvsagt være en del kritikk av kongehuset i løpet av 2016, dette kritikken vil ikke ramme dronningen og kongen.  De vil nemlig øke sin popularitet i løpet av året, spesielt dronningen.