onsdag 15. februar 2012

Retten til ikke være noe nikkedukke:


I den siste tida har det vært en debatt om legene skal kunne nekte å utføre arbeidsoppgaver på grunn av samvittighet. Den første reaksjonen min var: Nei, nå må de gi seg, arbeidsgiver har trossalt styringsrett. Dette fikk de i jernavtalen av 1907. Men kan de kreve at arbeidstakere skal utføre oppgaver som strider mot deres overbevisning?

Som lærer er jeg stolt over å være i et yrke der de fleste lærere sa nei til at nazistene skulle overta styringen av skolen og hva elevene skulle lære. Det var vel bare lærerne og prestene som i samlet tropp sa nei til de oppgavene som nazistene påla dem. Dette var i motsetning til andre yrkesgrupper, som for eksempel politi og sykepleierne.

Jeg synes det er viktig at en skal kunne nekte å utføre spesielle oppgaver, hvis en personlig føler at det er helt feil. Legene har et spesielt yrke, deres oppgave er å være tett på mennesker både i fødsel og død. Deres hovedoppgave er jo å redde liv, og øke livskvaliteten til pasientene. Jeg kan faktisk forstå at enkelte kan få samvittighetskvaler, når de skal utføre enkelte oppgaver. Men selvsagt bør en da ha rutiner slik at pasienten for de rettighetene de har krav på.

Det er så utrolig lett å fordømme andre, spesielt når de har helt andre meninger enn det en selv har. Men det er viktig at vi er bevisste over at fordømmer fordummer. Det er ikke fordømmer disse legene har, men de har en overbevisning som er helt grunnleggene for dem. 

Jeg er stolt av å bo i et samfunn som legger til rette for at den enkelte skal kunne utføre sitt yrke, og fremdeles kunne ha meninger og overbevisninger som strider mot samfunnets holdninger og lovgivning.  For meg er det dette som er viktig i denne debatten retten til å si nei. Det å kunne følge sin egen overbevisning, ikke være en ”nikkedukke” ovenfor myndighetene, men rette til å tale for egen overbevisning og samvittighet. Dette er verdier jeg mener vi skal kunne ha i kongerike Norge, og ikke pålegge yrkesutøvere til å gjøre ting som strider mot deres egne grunnleggene verdier.