tirsdag 29. november 2011

Kong Neptun og jeg

Det er noe med det å reise på sjøen, noen ganger er det helt stille, og andre ganger virker de som alle vetene og værgudene slår seg helt løs, og spiller ping pong med båtene. Men det  vanlige er at båten beveger seg i en god rytme.

Den gode rytmen båten beveger seg i, gjør en trygg og avslappet. Jeg tror at rytmen som båten har, samsvarer med hjernens egen rytme. Den samme rytmen som en mor bruker når hun suller sitt barn i søvn. Den rytmen som gir den gode følelsen. Siden jeg avstammer fra en slekt med sjøfolk ligger kjærlighet til å bevege seg sjøvegen i mitt hjerte, nedarvet fra flere generasjoner.  

I dag viser Kong Neptun sin styrke her ute på Korsfjorden, den samme fjorden som krusefikse i Røldal stavkirke ble fisket opp, men det er en helt annen historie.  Havet gir og det tar, og Kong Neptun er kanskje en konge som tar det han vil ha. Er det en ting Kong Neptun kan så er det å vise sin styrke, og vi mennesker på små i forhold  til Kong Neptuns krefter.  Men jeg tror at vi alle har godt av å oppleve naturenskrefter, så vil kan føle at livet er mye større enn oss og våre små dagligdagse problemer. Sette livet i perspektiv . Så jeg håper nå kjære Kong Neptun at du fører oss trygt i land.