tirsdag 1. januar 2019

Er jeg naiv, eller?


Du er så forbanna naiv, du må bil meir realistisk. Samfunnet deles nemlig inn i grupper, det er oss og det er de. Det er vi som tilhører oss, og de andre er ikke som oss.

 Når jeg for eksempel ser meg i speilet ser jeg en person, som muligens har sett sine beste dager, men det jeg først og fremst ser er en person som ser europeisk ut. Av det kan en tolke at jeg sannsynligvis er kristen, og født i et kristentsamfunn. Siden jeg er kvinne, og ikke født Afrika, men i Bodø, er jeg mest sannsynligvis ikke omskåret. Hvis jeg var født i Nord Afrika eller i et asiatiskland, ville jeg heller ikke vært omskåret. Derimot hvis jeg var gutt, og var fått inni den britiske kongefamilien, ville jeg nok vært omskåret, også hvis jeg hadde vært en amerikansk gutt. I Norge tror vi at omskjæring er en muslimskskikk, men kristne blir også omskåret, det er først og fremst kulturelt, og jeg mener at det er en ukultur.   

Vi deles inni ulike grupper hele tiden, og vi tar våre valg etter hvem vi er og hvem vi vil være. Ovenfor våre barn prøver vi å ta valg som vi mener er det beste for våre barn. Vi gjør valg for at de skal bli bedre mennesker, enn vi noen gang kommer til å bli. I sommer fikk jeg mine barn til å pugge multiplikasjonstabellen. Da vi lå med bassenget måtte de svare på for eksempel 6*7=, dette var fordi da fikk vi noe å gjøre på, og samtidig lærte de noe. Andre foreldre sender barna leirer eller skoler der de kan lære om livssyn, for eksempel kristneleirer eller koranskoler. Vi foreldre gjør dette fordi vi vil at barna våre skal få så gode liv som mulig. 

Vi blir formet at den kulturen vi er oppvokst i, og vi tar valg som er lure ut fra vår egen verden, og vi skaper er verden som er oss og de andre. Det er så bra med kultur er at kulturen er menneskeskapt, og dermed kan vi forandre det som vi mener er ukultur. For eksempel ødelegger en ikke lengre føttene til jenter i Kina, som var en kulturellskikk, fordi de skulle bli mer populære blant menn, og få seg en god mann. Vi kastrerer ikke lengre gutter med flotte sangstemmer, slik som skjedde med Farinelli, de mente å gi ham et godt liv, men de tok fra ham seksualiteten.  Da min oldemor gikk på skolen, ble de tvunget til å kun bruke norsk i skoletiden, de fikk ikke lov til å snakke språket sitt på skolen, dette var noe som ble praktisert i norsk skole til ca 1980. Heldigvis fikk vi slutt på de overgrepene kvenske og samiske barn ble utsatt for, i dag ser vi dette flerkulturelle som en styrke i Norge. Vi er stolte over at vi har minoriteter med ulike språk og ulike kulturutrykk. Det visser også at ukultur er noe som også har skjedd i Olalandet, men at vi kan også forandre oss. 

Jeg er nå veldig bekymret over mobbingen av muslimer som skjer på sosiale medier, med det tullet at muslimene skal overta landet. Folk er folk, og stort sett er de fleste veldig hyggelig, de fleste vil bare gi seg selv og sine barn bedre muligheter. Verden er alltid i forandring, og vi lever i forandringens tid, utfordringen med dette er at det gjør oss redde og dumme.

 Nei, la oss leve sammen i en kulturellsmeltedigel, la oss få vekk ukulturen og beholde de vakre og ressursene i de ulike kulturene som vi omgås, og tilslutt vil jeg minne om filosofen K.E. Løgstrup:
" Så vist som et menneske med den tillid, det viser eller begærer, giver mer eller mindre af sit liv i den andens hånd, så vist hører fordringen  om at tage vare på det liv med til vor tilværelse sådan som den nu engang er."


  

13 kommentarer: